Tag: Uppehållstillstånd

Jun 22

Gårdagens beslut om flyktingpolitik i rätt riktning

FLYKTINGPOLITIK Igår fattade riksdagen beslut om den största förändringen i svensk flyktingpolitik sedan det så kallade Luciabeslutet 1989 då den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslutade att endast konventionsflyktingar skulle tas emot från och med den 14 december 1989.

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net./gardagens-beslut-om-flyktingpolitik-ratt-riktning/